Grenene

Mikro- Mini 7-10 år

Holder møde hver tirsdag fra 18:00 til 19:30
 
 
Minigrenen er for de flestes vedkommende det første møde med
spejderlivet i 1. Ebeltoft.
Møderne og ture afvikles med voksne ledere.
 
Minierne lærer at bruge dolken, tænde bål, rejse telt og at binde de
mest grundlæggende knob og stik. Hertil kommer basal førstehjælp
og grundlæggende brug af kort og kompas.
 
Der afholdes typisk 2 weekend ture om året, samt en sommerlejr på 3-5 dage.
 
Minierne deltager i den årlige Divisionstunering på Toggerbo.
 

Junior 10-12 år

Holder møde hver tirsdag fra 18:00 til 20:00
 
 
Juniorne bygger videre på spejderfærdighederne, og arbejder mere selvstændigt i patruljer.
 
Juniorne deltager i den årlige Divisionstunering på Toggerbo..
 
Herudover er der 2 weekendture og en sommerlejr på 4-5 dage.
 
Se også vores Facbookside.Ebeltoft junior.
 

Spejder (Trop) 12-16 år

Holder møde hver tirsdag fra 18:00 til 20:00
 
 
Tropsspejderne skal i højere grad end de andre grene selv plan-
lægge og afvikle deres møder og aktiviteter, og tager derfor på
flere weekendture på egen hånd.
Patruljerne ledes af patruljelederen og patruljeassistenten.
 
Der afholdes sommerlejr af ca. en uges varighed.
 
Tropspejderne deltager i den årlige Divisionstunering på Toggerbo.
 
Typisk deltager patruljerne i patruljekursus i påsken.
 

Senior 16-23 år

 
Seniorspejderene er en selvstyrende og til tider ret autonom gren, der laver spejderarbejde og hygger sig på helt sin egen måde.
 
Senoinerne fra 1. Ebeltoft er ligeledes aktive som Knaster (ledere) på Toggerbo Spejdercenter i Mols Bjerge.